Kvalitní webdesign

aneb tvorba webových stránek s přidanou hodnotou.

ZOBRAZIT REFERENCE
Web 3.0

Co je to webdesign

Webdesign je proces vytváření internetových stránek či webových aplikací, včetně jejich rozvržení a rozložení, grafiky a obsahu, s důrazem na funkčnost a intuitivnost webu. Práce webdesignera zdaleka přesahuje jeden obor a využívá poznatky z oblastí interakčního designu, vizuální komunikace, on-line marketingu, ale i copywritingu či psychologie.

Na prvním místě stojí funkčnost konkrétního webu, které musí být vždy podřízena jeho struktura. Například internetový obchod musí již svou stavbou, designem a obsahem vést návštěvníka k nákupu, zatímco prezentace politické strany by měla jasně a přehledně seznamovat zájemce s jejími hlavními názorovými stanovisky či s volebním programem.

Jak se pozná kvalitní webdesign?

Univerzálním cílem všech webdesignérů je navrhovat a tvořit takové webové stránky, které:

 • Google a další vyhledávače snadno vyhledají podle klíčových slov a relevantního obsahu
 • umožňují návštěvníkovi rychle najít potřebné informace
 • vzbuzují důvěru, lákají k dalšímu prozkoumání
 • disponují intuitivním rozvržením, díky kterému se uživatel na webu snadno zorientuje
 • motivují ke konverzi – nákup, hlasování, objednání služeb atd.

Kdo je to webdesignér a co musí umět

Webdesignér je profesionál, který se ve světě Internetu pohybuje jako doma a který musí být schopen především:

 • ovládat nejnovější technologie pro vývoj webových stránek
 • pracovat s dynamickými prvky a grafickými editory
 • disponovat citem pro rozvržení vizuálního a textového obsahu na webu
 • vytvářet webové aplikace a weby s tzv. responzivním designem, tj. plně zobrazitelné i z mobilních zařízení (tablet, chytrý telefon aj.)
 • efektivní a konstruktivní spolupráce s programátory, grafikem, copywriterem a dalšími

Jak postupujeme při tvorbě webdesignu v Poski.com

 1. Kontaktování zájemcem o webdesign
 2. Nezávazná schůzka za účelem představení požadavků a vysvětlení možností
 3. Analýza dodaného zadání a podkladů odborníky ve firmě
 4. Zpracování návrhu řešení a jeho odeslání klientovi
 5. Schválení klientem, případně konzultace dodatečných návrhů klienta
 6. Příprava podkladů pro výrobu, tvorba wireframe (základní skici zobrazující strukturu webu)
 7. Příprava grafického návrhu a jeho schválení klientem
 8. Tvorba webových stránek, příprava testovací verze a její schválení klientem
 9. Spuštění webu
 10. Navazující profesionální podpora

Proč svěřit tvorbu webdesignu do rukou Poski.com

Webdesign pojímáme jako samostatnou činnost, jíž se u nás věnují zapálení profesionálové, kteří se specializují pouze na tento obor.

Krom kvalitně odvedené práce s důrazem na konkrétní cíle daného webu vám v Poski nabízíme:

 • 100% odbornou podporu i po zprovoznění webu
 • pokračování spolupráce a možnost kdykoli aktualizovat obsah i design webu
 • využití nejmodernějších technologií (HTML5, CSS3 aj.)
 • individuální design na míru od profesionálního grafika
 • komplexnost služeb, dlouholetou praxi, bohaté zkušenosti