Logo Poski.com
Blog Kontakty Nezávazná poptávka

 +420 733 534 704  info@poski.com

Úvod do jazyka SQL v prostředí MySQL - 1. část

Pronikněnte do programovacího jazyka SQL. Zajímá vás práce s daty v prostředí databázového systému MySQL? Získejte přehled o syntaxi jazyka SQL a osvojte si praktické dovednosti. Zaměříme se na reálné příklady z praxe a připravíme vás na tvoření databázových aplikací. 

Moderní webové stránky
Kdo školí? Radim Krpec

Galerie