Logo Poski.com
Blog Kontakty Nezávazná poptávka

 +420 733 534 704  info@poski.com

Úvod do jazyka SQL v prostředí MySQL - 1. část

Pronikněnte do programovacího jazyka SQL. Zajímá vás práce s daty v prostředí databázového systému MySQL? Získejte přehled o syntaxi jazyka SQL a osvojte si praktické dovednosti. Zaměříme se na reálné příklady z praxe a připravíme vás na tvoření databázových aplikací. 

Moderní webové stránky
Kdo školí? Radim Krpec
Termín: 5.8.2019
Délka školení: 8:00 - 16:30
Počet účastníků: 7
Cena školení: 1800 Kč, bez DPH (Pro studenty: 500 Kč)
Co je v ceně: tištěné podklady, certifikát, drobné občerstvení
S sebou: vlastní počítač se vždy hodí
Místo školení: Naše kanceláře v Ostravě (28. října 1584/281)
Vhodné i pro studenty

Co je obsahem a co se naučíte?

Opravdu užitečné školení pro všechny nadšence do IT a programování. 

V první části budou probrány teoretické znalosti a představíme si prostředí MySQL.

  • Úvod do prostředí MySQL - historie, změny, představení platformy MySQL, výhody a nevýhody

  • Základy jazyka SQL - syntaxe, výrazy, komentáře, ukázkové příkazy, vytvoření databáze, case sensitivity v závislosti na platformě

Druhá část bude více prokládaná praktickými ukázkami, projdeme si postupně základní funkce v prostředí MYSQL. 

  • Struktura tabulky - datové typy: číselné, znakové, binární, hodnota NULL, vytvoření a smazání tabulky
  • Příkazy pro práci s daty - INSERT, UPDATE, DELETE
  • Základy příkazu SELECT - FROM, datové zdroje, pojmenování sloupců ve výsledcích, klauzule ORDER BY, LIMIT

Pro koho je školení určeno

  • Pro všechny, kteří se chtějí více proniknout do jazyka SQL

  • Pro ty, kteří již mají základní znalost některé databáze na uživatelské úrovni.

  • Pro studenty středních i vysokých škol. 

  • Pro pracující, kteří chtějí obohatit svůj životopis novou dovedností. 

SEO školení v poski.com

 

Vyplňte nám kontaktní formulář a nezapomeňte nám napsat, o jaké školení byste měli zájem a pro kolik lidí. Klidně se rozepište, čím více informací budeme mít, tím méně se Vás pak budeme doptávat :)

Podmínky zpracování osobních údajů